Når du handler hos aMazy.dk, har vi brug for visse personoplysninger, for at kunne sende dine varer afsted til dig.

De informationer du giver til os er:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Email adresse

Hvis du opretter en konto i shoppen vil disse oplysninger blive gemt i shoppen indtil kontoen slettes, eller du ændrer oplysningerne.

Skulle du være i tvivl om hvilke oplysninger vi har om dig, er du til hver en tid velkommen til at sende en forespørgsel.
Ønsker du oplysningerne slettet, skal du blot give besked så sletter vi alle oplysninger der ikke er nødvendige at gemme iht. lovgivning (fx vil fakturaer blive gemt i 5 år iht. bogføringsloven).

Hvad angår oplysninger om betalingskort kommer de aldrig butikken i hænde men bliver udelukkende behandlet af vores kortindløsere som er QuickPay og Clearhaus. De er ansvarlige for behandling af kortdata og betalingen foregår naturligvs via en sikker/krypteret forbindelse.

Nyhedsbreve sendes via MailChimp, hvorfor din mailadresse vil blive videresendt til dem. Men den gives ikke videre til uvedkommende.